phone +421 907 141 666
Volajte v po-so: 8-19 hod

BEZPLATNÉ prepojenie na hypotekárneho špecialistu

Prepojenie so špecialistom

Národná rada SR schválila návrh novely katastrálneho zákona

Vydané 1. 7. 2018

Cieľom novely katastrálneho zákona sú plnohodnotné elektronické služby informačného systému katastra nehnuteľností pre verejnosť. Zároveň sa má urýchliť registrácia nehnuteľností. Zákon bude platiť od 1. septembra 2018.

Novela katastrálneho zákona predstavuje základné a nevyhnutné kroky súvisiace s realizáciou projektu Operačný program Informatizácia spoločnosti – elektronické služby katastra nehnuteľností a zohľadňuje aktuálne procesy v oblasti elektronizácie katastra, uvádza sa v predkladacej správe. Návrh novely zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam predložil Úrad geodézie, kartografie a katastra SR ako iniciatívny materiál.

Cieľom schváleného projektu je vybudovanie centrálneho informačného systému katastra nehnuteľností, ktorý vytvorí plnohodnotné poskytovanie elektronických služieb katastra pre verejnosť, pre orgány štátnej správy a samosprávy, ako aj poskytovanie informácií prostredníctvom elektronických služieb na informatívne aj právne účely.

Nová právna úprava zároveň reaguje na požiadavku zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností a zároveň vytvára legislatívne podmienky na zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností, zohľadňujúc pritom požiadavky aplikačnej praxe. Návrh novely reaguje aj na pokrok v oblasti informačných technológií v súvislosti s tým, že katastrálny operát je verejný, a s poskytovaním údajov z katastra nehnuteľností, a to aj s prihliadnutím na ochranu osobných údajov. Rozširuje tiež okruh prípadov, keď bude môcť okresný úrad opraviť chyby v katastrálnom operáte.

„Všetky tieto zmeny prinesú zmenu kvality údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a s tým spojené skvalitnenie poskytovaných služieb a lepšiu dostupnosť k požadovaným informáciám pre verejnosť, orgány štátnej správy a samosprávy,“ povedala počas predkladania návrhu ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná. Účinnosť zákona bude od 1. septembra 2018.

Prevzaté z webu reality.sk

Zdroj: https://www.reality.sk/clanok/novinky/narodna-rada-sr-schvalila-navrh-novely-katastralneho-zakona

 

Autor: reality.sk