phone +421 907 141 666
Volajte v po-so: 8-19 hod

BEZPLATNÉ prepojenie na hypotekárneho špecialistu

Prepojenie so špecialistom

Slovník pojmov

Americká hypotéka
Úver krytý nehnuteľnosťou, môže však slúžiť prakticky k čomukoľvek (nákup auta, dovolenka...). Má prísnejšie podmienky pridelenia a vyššiu úrokovú sadzbu ako klasická hypotéka.
Čerpanie úveru
Alebo tiež "uvoľnenie" peňazí bankou. Čerpanie úveru znamená, že banka už previedla peniaze na vybraný účet. Inými slovami, akonáhle sa začne úver čerpať, musí klient za svoje nové bývanie začať banke platiť. Čerpať môže buď naraz (jednorázovo), alebo postupne. Jednorazové čerpanie prebieha napríklad pri kúpe bytu či domu alebo pri kompletnom splatení iného hypotekárneho úveru. Ak klient stavia alebo rekonštruuje, úver sa čerpá väčšinou postupne. Celková doba čerpania býva obmedzená, zvyčajne maximálne na 24 mesiacov od dátumu prvého čerpania úveru.
Doba splácania
Splatnosť úveru je doba, počas ktorej sa spláca hypotekárny úver, pohybuje sa spravidla v rozsahu 5 až 40 rokov.
Hypotéka
Je úver, ktorý je krytý založenou nehnuteľnosťou. Znamená to teda, aby klient spĺňal podmienky pridelenia, musí mať k dispozícii nejakú nehnuteľnosť (dom, byt, pozemok).
Hypotéka bez dokladovania príjmu
Tento typ hypotéky je priamo určený všetkým, ktorí majú problémy s doložením príjmu alebo ich príjem nie je podľa banky dostatočne vysoký. V prípade hypotéky bez dokladovania príjmu nie je potvrdenie o príjme alebo daňové priznanie vôbec požadované. Ďalšie podmienky, predovšetkým hodnota LTV a výška ponúkaných úrokových sadzieb, sú však oveľa menej výhodné ako pri klasickej hypotéke.
Hypotéka na družstevný byt
Nehnuteľnosť, alebo v tomto prípade podiel na nehnuteľnosti, je možné samozrejme uhradiť z vlastných zdrojov. Ak však nie sú dostatočné financie k dispozícii a jedinou možnosťou je hypotéka, potom je možné takýto byt kúpiť na tzv. predhypotekárny úver. Družstevný byt však musí byť úplne bez záväzkov. To znamená, že na byt sa nesmú viazať žiadne dlhy, neuhradené nájmy, záložné právo, exekúcie a v ideálnom prípade nesplatená anuita.
Fixácia úrokovej sadzby
Doba, po ktorú má klient istotu, že sa daný úrok a tým ani mesačná splátka nezmení. Sadzbu si možno fixovať najčastejšie na dobu 1, 3, 5, 10 alebo až 30 rokov, teda v niektorých prípadoch na celú dobu splácania úveru. Ak si však klient zvolí fixáciu kratšiu, ako je dĺžka úveru, vždy na konci fixácie banka klientovi ponúkne nový úrok na ďalšie obdobie, ktorého dĺžku si opäť môže určiť. Nová fixácia aj úrok sa dohadujú väčšinou písomne ​​- od banky klientovi príde ponuka a ten má zhruba 2 - 6 týždňov na vyjadrenie sa k návrhu. V čase, keď fixácia končí a ide tak o jej zmenu či o zmenu úroku, môže sa úver úplne alebo čiastočne splatiť bez dodatočných poplatkov.
Flexibilná hypotéka
U flexibilnej hypotéky majú klienti možnosť upravovať výšku mesačnej splátky v priebehu splácania, a to podľa potreby, ďalej požadovať odklad (napr. v období finančných problémov) či hypotéku kedykoľvek a hlavne bez sankcií splatiť.
Istina
Suma, ktorú si od banky na bývanie klient požičiava. Istina sa postupne spláca spolu s úrokom. Úrok sa odvodzuje aj vypočítava z istiny. Postupom času sa výška istiny znižuje a klient tak v mesačnej splátke platí čoraz menej financií na úrokoch.
LTV
Výška úveru v pomere k záložnej hodnote nehnuteľnosti je väčšinou udávaná v percentách (70% LTV, 85% LTV). 70% LTV teda znamená, že na 70% hodnoty nehnuteľnosti si klient v banke požičal a zvyšok uhradí z vlastných zdrojov.
Masačná splátka
Suma, ktorú každý mesiac spláca banke. Obsahuje v sebe splátku istiny a úroku. Jej výška je daná po celú dobu fixácie.
Odhad ceny nehnuteľnosti
Povinný údaj, ktorý banka bude potrebovať na to, aby hypotekárny úver poskytla. Odhad ceny nehnuteľnosti vedia niektoré banky urobiť na počkanie (v prípade Hypotečnej banky to platí napríklad pre byty v mestách s viac ako 10 000 obyvateľmi), alebo ponúknu svojich interných znalcov, ktorí si danú nehnuteľnosť prehliadnu a urobia odborný odhad o jej cene. Tento odhad (cenový údaj) je potom ďalej považovaný za záložnú hodnotu nehnuteľnosti.
Potvrdenie o príjme
Ide o dokument, ktorý potvrdzuje zamestnávateľ, a v ktorom je sumarizovaný čistý príjem žiadateľa za určitú dobu.
Refinancovanie úveru
Pri refinancovaní je možné splatiť hypotekárny úver, ktorý poskytla pôvodná banka novou hypotékou v inom finančnom ústave. Deje sa tak väčšinou pri zmene fixácie úrokovej sadzby, kedy nie je nutné hradiť dodatočné poplatky. Banky často lákajú klientov k tomuto kroku nižšími úrokovými sadzbami, ktoré však nie sú jediným parametrom pre posúdenie výhodnosti úveru.
Úroková sadzba
Je vyjadrená v percentách. Ide o číslo, ktoré je dôležité pre stanovenie výšky mesačnej splátky a celkovo ceny úveru.
Vinkulácia
Vinkuláciou sa nazýva obmedzenie dispozičného práva, napríklad vinkulácia poistného plnenia v prospech tretej osoby. Pri poistnej udalosti by potom bolo poistné plnenie vyplatené v prospech tejto osoby. Dôležité je predovšetkým pri poistení smrti, ktoré môže hypotekárna spoločnosť vyžadovať, či poistenie založenej nehnuteľnosti v prospech úverujúcej banky.