phone +421 907 141 666
Volajte v po-so: 8-19 hod

BEZPLATNÉ prepojenie na hypotekárneho špecialistu

Prepojenie so špecialistom

Novinky pri podpore bývania od roku 2018. Pozrite sa, čo sa zmenilo

Vydané 14. 1. 2018

Nájomné bývanie a komplexná obnova bytových domov získava v tomto roku väčšiu podporu ako v minulosti. Môže za to novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania a zákona o dotáciách na rozvoj bývania i sociálneho bývania, ktoré začali platiť od 1. januára tohto roka.

Štartovacie bývania podporí štát viac

Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania umožní poskytovať podporu aj na štartovacie byty, teda na nájomné bývanie s podlahovou plochou do 50 metrov štvorcových a limitovanou dĺžkou nájomného maximálne na šesť rokov. Štát chce takouto formou motivovať súkromných investorov, aby stavali nájomné byty. Pre podporu štartovacích bytov sa môže zvýšiť podiel dotácie o 10 %, čo má žiadateľom umožniť určiť primerané nájomné pre nájomníkov a nájomcom kumulovať si vlastné zdroje pre zabezpečenie si iného bývania v budúcnosti.

Za zahraničnou výstavbou výrazne zaostávame  

Nájomné byty sú v zahraničí rozšírené, čo podporuje mobilitu pracovnej sily, o ktorú začína byť núdza aj na slovenskom pracovnom trhu. Nedostatok nájomného bývania spôsobuje, že Slováci sú často odkázaní na zobratie si hypotéky na obdobie desiatok rokov dopredu, alebo si musia platiť drahší prenájom. Ministerstvo dopravy a výstavby v rámci prípravy rozpočtu na rok 2018 avizovalo takto vytvoriť vhodné podmienky na podporu 2 000 až 2 500 nájomných bytov ročne.

Nutnosť rozbehnutia výraznejšej výstavby nájomných bytov na domácom trhu podporuje aj mediálny zástupca Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Peter Steigauf. „Potrebujeme výrazne zdynamizovať výstavbu nájomných bytov. Hovoríme predovšetkým o bývaní, ktoré by pomohlo stabilizovať pracovné sily pre priemysel," konštatoval Steigauf. Na Slovensku je v súkromnom vlastníctve podľa štatistík 90,5 % bytov. V prípade 3 % nehnuteľností ide o nájomné byty vo verejnom sektore, dodal pre agentúru TASR. Jediným reálnym riešením situácie je podľa ZSPS spoluúčasť súkromného kapitálu, a to bánk, súkromných investorov, neziskových a správcovských organizácií i ďalších subjektov.

Milióny eur pre najmenej rozvinuté regióny

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) podporí v roku 2018 výstavbu nájomného bývania v najmenej rozvinutých okresoch na Slovensku úverom s výškou úroku 0 %. O podporu sa môžu uchádzať aj žiadatelia v okresoch s nízkou mierou nezamestnanosti po splnení podmienok. Zoznam najmenej rozvinutých okresov uverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Štátny fond úveruje obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti pre žiadateľov, ktorými sú obce, samosprávne kraje a právnické osoby.

„V roku 2018 má byť na obstaranie nájomného bytu bez dotácie od rezortu dopravy a výstavby, teda na 100-% financovanie od ŠFRB, vyčlenených 25 miliónov eur," uviedol pre TASR generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania. Na výstavbu spolufinancovanú štátom, to znamená dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby SR, má ŠFRB rozpočtovaných 72,60 milióna eur.

Ak sa rozhodnú byty postaviť právnické osoby, v rozpočte fondu má byť na to určených 30 miliónov eur. Pre rok 2018 je to spolu 127,60 milióna eur. Vlani, teda roku 2017, ŠFRB uspokojil všetkých žiadateľov, ktorí spĺňali podmienku na pridelenie úveru pre obstaranie nájomného bytu a poskytol tak úvery na obstaranie 1760 nájomných bytov v sume 50,423 milióna eur.

Inú možnosť podpory obstarania nájomného bývania, 100-% prefinancovania zo strany ŠFRB, má žiadateľ, ktorý rok pred podaním žiadosti mal uzavreté nájomné zmluvy na 85 percent nájomných bytov v jeho vlastníctve. Stavba musela byť v obci, ktorá sa nachádza v okrese s nízkou mierou nezamestnanosti, pričom v jej katastri sa realizujú priemyselné parky alebo významná investícia.

Novinky aj v rámci štátneho fondu rozvoja bývania

Od januára tohto roka začala platiť aj novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB). Tá zavádza ako novinku dva nové účely podpory nájomného bývania - pri obstarávaní technickej vybavenosti a kúpe pozemku pre výstavbu a užívanie nájomných bytov. Financovanie má byť zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov rozpočtu ŠFRB na príslušný rok.

Súčasťou novely je napríklad aj rozšírenie typov zariadení sociálnych služieb na výstavbu alebo obnovu, ktorým je možné poskytnúť úver zo ŠFRB. Čo teda po novom platí v praxi? Okruh žiadateľov sa rozšíril pri fyzickej osobe o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom do pätnásť rokov. Zvýšila sa tiež maximálna výška úveru pri obstarávaní nájomného bytu na sto percent obstarávacej ceny v obciach s vyšším predpokladom obsadenosti týchto bytov. 

Najviac financií pôjde do komplexnej obnovy budov

ŠFRB nasmeruje v roku 2018 financovanie najviac do komplexnej obnovy bytových budov a znižovania ich energetickej náročnosti.Aký je dôvod? Bytové domy postavené v hromadnej bytovej výstavbe si žiadajú urýchlenú a komplexnú obnovu. Okrem zlepšenia fyzického stavu má obnova významný vplyv na celkovú spotrebu energie budovy.

Podľa slov generálneho riaditeľa ŠFRB Juraja Kurňavku ku koncu roka 2016 bolo obnovených približne 58 % bytov v bytových domoch a okolo 37 % bytov v rodinných domoch.  Ako pre TASR uviedol, pre rok 2018 získal ŠFRB financie z Integrovaného regionálneho operačného programu, kde je riadiacim orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „V prvej tranži ide o 29,8 milióna eur, ktorá je určená na poskytnutie úverov na zvyšovanie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov,“ uzatvoril Kurňavka.

Prevzaté z webu nehnutelnosti.sk

Zdroj: https://www.nehnutelnosti.sk/magazin-o-byvani/41759-novinky-pri-podpore-byvania-od-roku-2018-pozrite-sa-co-sa-zmenilo/

 

Autor: nehnutelnosti.sk