phone +421 907 141 666
Volajte v po-so: 8-19 hod

BEZPLATNÉ prepojenie na hypotekárneho špecialistu

Prepojenie so špecialistom

Domácnosti v EÚ dávajú na bývanie skoro štvrtinu výdavkov

Vydané 24. 12. 2020

Chod domácnosti sa nezaobíde bez viacerých výdavkov. Žiadny z nich ale občanovi EÚ nesiahne do vrecka tak hlboko ako bývanie. To si už tradične ukrajuje skoro štvrtinový podiel zo všetkých nákladov na domácnosť. Inak tomu nebolo ani v roku 2019.

Najnovšie čísla Eurostatu, ktoré sa zaoberajú výdavkami domácností v členských štátoch EÚ za rok 2019, nepriniesli žiadne prekvapenie. Bývanie je naďalej najdrahšou položkou, za akú európske domácnosti platia. Podobne ako v predošlých rokoch, aj vlani si uchmatlo podiel na úrovni vyše 20 %.

Domácnosti dajú na bývanie 23,5 % výdavkov

Presný podiel nákladov na bývanie zo všetkých výdavkov domácností v EÚ dosiahol v roku 2019 až 23,5 %. Eurostat do tejto položky už tradične zahŕňa aj výdavky spojené s platbami za energie, medzi ktoré sa radí plyn, voda, teplo aj elektrina. Náklady spojené s vybavením domácnosti a jej údržbami už do tejto kategórie nepatria. Tie spadajú do samostatnej položky, ktorej v roku 2019 patril 5,5 % podiel.

Po bývaní ide najviac na dopravu a potraviny

Dvojciferný podiel zo všetkých výdavkov domácností v EÚ si neuchmatlo iba bývanie. 13,1 % z celkových výdavkov spadá do nákladov na dopravu. Len o 0,1 % menší podiel sa ušiel položke zahŕňajúcej potraviny a nealkoholické nápoje. Ostatné položky, ktoré sú súčasťou spotreby domácností v krajinách EÚ, dosahujú s výnimkou súhrnnej kategórie „Iné“ podiel pod 10 %.

Zdroj: ec.europa.eu

Podiel ďalších výdavkov domácností v EÚ:

Hotely a reštaurácie

8,7 %

Kultúra a rekreácia

8,7 %

Výbava a údržba dom.

5,5 %

Oblečenie a obuv

4,6 %

Zdravie

4,4 %

Tabak a alkohol

4 %

Komunikácia

2,4 %

Vzdelávanie

0,9 %

 Iné výdavky

11,2 %

Zdroj: ec.europa.eu

 

Pozn. na záver: Eurostat do svojej štatistiky nezahrnul všetky položky, ktoré spadajú pod výdavky domácností. Chýbajú medzi nimi napríklad poistky alebo splátky úverov, ktoré sú takisto citeľnou položkou tvoriacou nemalý podiel z celkových nákladov.

Prevzaté z webu Nehnuteľnosti.sk

Zdroj: https://www.nehnutelnosti.sk/magazin-o-byvani/1314-domacnosti-v-eu-davaju-na-byvanie-skoro-stvrtinu-vydavkov/

 

Autor: Róbert