phone +421 907 141 666
Volajte v po-so: 8-19 hod

BEZPLATNÉ prepojenie na hypotekárneho špecialistu

Prepojenie so špecialistom

Mať živnosť „na prenájom“ sa môže vyplatiť. Ak to viete využiť

Vydané 28. 2. 2018

Aj vy patríte medzi tých, ktorí si privyrábajú prenájmom bytu, domu či kancelárie?  Veľa závisí od toho, či máte nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku alebo nie, prípadne máte na túto činnosť živnosť. Podľa toho treba pripraviť daňové priznanie za rok 2017 a takéto príjmy správne zdaniť.

A. Nehnuteľnosť nemáte v obchodnom majetku

Keď ste vašu nehnuteľnosť nezaradili do obchodného majetku, môžete si uplatniť len bežné výdavky súvisiace s riadnou prevádzkou. Neoplatí sa do neho vkladať byt či dom, ktorý je starší, prípadne ak ich chcete prenajímať len krátky čas a následne máte v úmysle ho predať. Pri predaji nehnuteľnosti vás totiž daň obíde, ak ste boli jej vlastníkom najmenej 5 rokov, nezaradili ste ju obchodného majetku a neodpisujete ju.

Ak prenajímate nehnuteľnosť ako nepodnikateľ: 
- Nemôžete využívať 40-percentné paušálne výdavky
- V daňovom priznaní si môžete uplatniť len skutočné výdavky. 
- Viesť musíte buď zjednodušenú daňovú evidenciu, alebo jednoduché či podvojné účtovníctvo.  

Čo môžete využiť pri príjmoch z prenájmu: 
- Môžete využiť oslobodenie od dane, a to 500 eur v úhrne za rok. 
- Ak ide o nehnuteľnosť, ktorú máte v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, môžete si príjmy aj výdavky z prenájmu rozdeliť a každý môže využiť oslobodenú sumu 500 eur.

Aké výdavky si môžete uplatniť: 
- Využiť môžete len preukázateľne vynaložené výdavky 
- Môžete si uplatniť len bežné výdavky, ktoré súvisia s prenájmom, čiže sú potrebné na riadnu prevádzku nehnuteľnosti.

B. Nehnuteľnosť ste zaradili do obchodného majetku

Dať byt či dom do obchodného majetku môže byť pre vás výhodné. Daň z príjmu z prenájmu si môžete optimalizovať aj odpismi. Do obchodného majetku si môžete dokonca zahrnúť nehnuteľnosť aj v prípade, ak nepodnikáte. Stačí, ak sa zaregistrujete na finančnej správe ako prenajímateľ. Oplatí sa vám to najmä pri staršej nehnuteľnosti, najmä ak ju chcete rekonštruovať a môžete si dať do výdavkov aj tieto náklady.

Ak prenajímate nehnuteľnosť ako nepodnikateľ: 
Ak si nehnuteľnosť zaradíte do obchodného majetku, môžete si uplatniť len preukázateľné výdavky. Okrem bežných, ako sú náklady na energie, to môžu byť napríklad náklady na rekonštrukciu, na jej obstaranie formou odpisov, opravy či udržiavanie. Pokiaľ by ste takúto nehnuteľnosť chceli predať, najskôr ju musíte vyradiť z obchodného majetku a predať o päť rokov, inak vás neminie povinnosť zaplatiť daň.

Čo môžete využiť pri príjmoch z prenájmu: 
Pri prenájme nehnuteľnosti budete o nej účtovať v knihe dlhodobého hmotného majetku (pri jednoduchom účtovníctve) alebo ako o dlhodobom hmotnom majetku v účtovej triede 0 (pri podvojnom účtovníctve), alebo tiež môžete viesť  evidenciu podľa zákona o dani z príjmov. Súčasťou daňových výdavkov sú aj odpisy tejto nehnuteľnosti (nemôžete mať však stratu).

C. Založíte si živnosť a budete s nehnuteľnosťou podnikať

Živnosť môže byť pre vás pri prenájme výhodná, ak chcete prenajímať viac nehnuteľností, alebo budete poskytovať aj doplnkové služby. Pri takýchto príjmoch za rok 2017 si môžete uplatniť paušál na 60 percent dosiahnutých príjmov, maximálne 20-tisíc ročne. Musíte zájsť  na obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania (jednotné kontaktné miesto) a požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia na výkon činnosti prenájom nehnuteľností. Po vydaní oprávnenia sa musíte zaregistrovať na daňovom úrade k dani z príjmov a do 8 dní sa prihlásiť v zdravotnej poisťovni na verejné zdravotné poistenie.

Na čo myslieť pri príjmoch a výdavkoch 
- Považujete sa za samostatne zárobkovo činnú osobu, musíte platiť odvody do zdravotnej poisťovne, môže vám vzniknúť povinnosť platiť si aj sociálne odvody. 
- Priznávate celý príjem, nemôžete využiť oslobodenú časť 500 eur, avšak môžete si za istých okolností uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka (3 803,33 eura), prípadne na manželku rovnakú sumu a daňový bonus na dieťa (256,92 eura). 
- Môžete sa rozhodnúť medzi preukázateľne vynaloženými výdavkami a paušálnymi výdavkami (60 %). V daňovom priznaní môžete vykázať aj stratu. O tú sa vám bude v ďalších zdaňovacích obdobiach znižovať daňový základ. 

Prevzaté z webu reality.sk

Zdroj: https://www.reality.sk/clanok/novinky/mat-zivnost-na-prenajom-sa-moze-vyplatit-ak-to-viete-vyuzit

 

Autor: reality.sk