phone +421 907 141 666
Volajte v po-so: 8-19 hod

BEZPLATNÉ prepojenie na hypotekárneho špecialistu

Prepojenie so špecialistom

Hypotéky od 1.3.2017 menia pravidlá...

Vydané 22. 3. 2017

Ak už máte úver, netreba sa znepokojovať. Jednotlivé limity a podmienky sa overujú len v čase poskytovania úveru, resp. keď dochádza k výraznému navýšeniu už existujúceho úveru. Pri refinancovaní sa to týka dlžníka iba vtedy, ak navyšuje istinu o viac ako 2000 € alebo 5 % (podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je menšia).

Čo sa upravuje a čo sa doplní do hodnotenia žiadateľa o úver?

Ukazovateľ LTV

LTV je pomer medzi poskytnutým úverom a hodnotou založenej nehnuteľnosti. Banka už neposkytne úver vyšší ako je cena nehnuteľnosti. Úvery medzi 90 a 100 % LTV môžu predstavovať najviac 10 % z celkových úverov. Úverov s LTV medzi 80 a 100 % môže mať banka najviac 40 % (do 30. júna 2017 najviac 50 %).

Obmedzenia smerujú k tomu, aby sa ukazovateľ LTV znižoval, teda aby žiadatelia disponovali aj inými zdrojmi na financovanie bývania, než tými z hypotéky. Zmierňujú sa tým riziká tak pre spotrebiteľov, ako aj pre veriteľov. Napríklad v minulosti sa poskytovali hypotéky vo výške do 70 % z ceny nehnuteľnosti.

Ukazovateľ schopnosti splácať úver

Dôležitým prvkom pri splácaní úveru je finančná rezerva. Bez nej sa človek môže dostať do situácie, že nebude mať nielen na splácanie úveru, ale ani na bežný život. Tou rezervou je aj medzera medzi výdavkami a príjmami, teda priestor na sporenie. Sprvu pôjde o rezervu vo výške 5 % a bude sa zvyšovať až na 20 % v roku 2018.

Ukazovateľ sa vypočíta ako podiel všetkých splátok  k čistému príjmu zníženého o životné minimum. Tento ukazovateľ nemá byť vyšší ako 95 % do konca júna 2017, 90 % do konca roku 2017, 85 % do konca júna 2018 a 80 % do konca roku 2018.

Splátky úverov so splatnosťou viac ako 8 rokov sa navyše majú vypočítať s o 2 % vyššími sadzbami, než majú pri poskytnutí (najviac však 6 %).

Zohľadnenie nárastu úrokových sadzieb

Banky testujú schopnosť splácať úver aj tak, že simulujú zvýšenie úrokovej sadzby o 2 % (2 perc. body). Zvýšenie úrokovej sadzby totiž spôsobí zvýšenie mesačnej splátky a to môže negatívne ovplyvniť schopnosť splácať úver. Otestovaním schopnosti dlžníka splácať aj drahší úver je možné predísť riziku nesplácania.

Na testovanie má vplyv aj fixácia úrokovej sadzby. Pri fixáciách úrokovej sadzby na aspoň 10 rokov to bude namiesto spomínaných 2 iba polovica, teda 1 % (1 perc. bod). No a pri fixácii až do konca splatnosti úveru tento test banka nebude musieť robiť.

Prevzaté z webu FinancnaHitparada.sk

Zdroj: https://www.financnahitparada.sk/rady/hypoteky-od-132017-menia-pravidla

 

Autor: FinancnaHitparada