phone +421 907 141 666
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Mať dom či byt bez poistenia je hazard

Vydáno 14. 10. 2018

Výčiny počasia sú každý rok horšie a spôsobujú čoraz väčšie škody. Podľa meteorológov počet ohrozujúcich situácií na riekach len za posledné štyri roky narástol až o 50 percent. Mať dnes dom či byt bez poistenia je preto riziko. A to nielen vtedy, keď bývate pri rieke.

Najväčšie záplavy sa opakujú na jar a na jeseň, no pre veľké sucho nie sú výnimkou ani v lete. „Práve záplavy robia najväčšie škody, preto sú pri poistení najdôležitejšie. Ako prvé treba mať poistenú nehnuteľnosť, ale nezabúdajte ani na domácnosť, čiže nábytok a vybavenie. Pri živloch je dôležité mať poistené všetky veľké riziká vrátane záplavy aj povodne. Sú to totiž dve rôzne udalosti, ktoré napríklad staršie zmluvy nepoznajú. Ak vám jedna z nich v zmluve chýba, treba čím skôr osloviť finančného sprostredkovateľa, aby vám to riziko dopoistil,“ radí Marián Búlik, finančný analytik.

Pozor na rizikové oblasti

Poisťovne povodne a záplavy sledujú. Pracujú s tzv. povodňovými mapami, ktoré im ukazujú rizikové územia. Od toho sa potom odvíja výška poistného. Ak územie tri roky po sebe zasiahne napríklad povodeň, tam už poisťovňa zvažuje „stopku“ na poistenie proti tomuto živlu. Pred stavbou alebo kúpou domu by si ľudia preto mali preveriť, či nejde o záplavové územie, a ak áno, radšej sa mu vyhnúť.

Pri prívalovom daždi sa stane, že poisťovňa škodu odmietne preplatiť. Nie je to ľubovôľa, ale dôsledok porušenia poistnej zmluvy. Základnou požiadavkou poisťovne pri každom type rizika je, že majiteľ nehnuteľnosti musí urobiť všetky opatrenia, aby škode predišiel.

„To mnoho ľudí podceňuje. Veľmi časté sú otvorené vetračky či celé okná, cez ktoré do domu či bytu naprší. V takom prípade je zrejmé, že človek porušil zmluvu, a poisťovňa má nárok krátiť alebo úplne odmietnuť uhradenie škody. Je preto kľúčové, aby ste vždy pri odchode z domu skontrolovali, že ste zavreli okná, nenechali tiecť vodu či pretekať toaletu a zamkli dvere. To je základný predpoklad získania odškodného od poisťovne,“ vysvetľuje Búlik.

Keďže na kúpu bývania treba pracovať dlhé roky, vhodné je chrániť ho kompletne – nerozlišovať medzi poistením múrov, dverí a okien, teda poistením nehnuteľnosti, a poistením domácnosti, ktoré kryje vybavenie od spotrebičov až po nábytok. „Klientom odporúčam poistiť si v jednej zmluve obe hodnoty,“ upozorňuje analytik.

Každú zmluvu na majetok by ste si navyše mali dať aspoň raz za dva-tri roky skontrolovať. Platí totiž, že časom sa podmienky zmlúv zlepšujú, čiže za rovnaké peniaze dostanete lepšiu poistnú ochranu. Alebo nové pripoistenia, napríklad poistenie zodpovednosti. „To vás chráni, ak sa niekto v zime šmykne na chodníku pred domom alebo ak váš pes či deti poškodia niečo susedovi,“ približuje odborník.

Zabudnúť netreba ani na pripoistenie nákladov na odstránenie škôd, lebo tie samotná poistka na dom či byt nekryje. Tá sa vzťahuje iba na obnovenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, takže pokrýva materiál a práce na samotnej obnove. Odstraňovanie nánosov bahna či čerpanie vody z pivnice však obnovou nie sú.

Dom vo výstavbe

Poistenie domu vo výstavbe sa čiastočne líši. Dôvodom je aj vyššie riziko, ale tiež stavebná technika, ktorú potrebujete chrániť. Ak v novom dome ešte nebývate a podobne sú na tom aj susedia, riziko vlámania a krádeže sa výrazne zvyšuje. Ak navyše financujete stavbu nového bývania cez hypotéku alebo stavebný úver, banka od vás bude poistenie nehnuteľnosti vyžadovať.

Technicky sa za rozostavanú považuje stavba, na ktorú vydali stavebné povolenie. To platí až do kolaudačného rozhodnutia. Novostavbu rodinného domu si môžete poistiť už od momentu, keď dokončíte základovú dosku. "Pri poistení rozostavaného domu sa vždy vychádza z budúcej hodnoty stavby, takzvanej východiskovej hodnoty po dokončení. Kľúčový pre určenie poistnej sumy je projekt a predpokladaný rozpočet. To, či máte dokončenú iba základovú dosku alebo už aj múry a strechu, nehrá rolu,“ objasňuje Búlik.

Poistenie rozostavanej stavby sa vzťahuje na stavbu samotnú vrátane jej súčastí. V základnom balíčku to sú múry, strecha a všetky pevné súčasti ako okná a dvere. Tie sú chránené proti poškodeniu prírodnými živlami.

"Kým lacnejší základný balík kryje typicky živelné riziká, drahší balíček zvyčajne obsahuje navyše krádež stavebného materiálu, drobnej stavebnej techniky, stavebných súčastí a príslušenstva stavby. Ak si chránite stavbu aj pred rizikom krádeže, je kľúčové zabezpečiť riadne oplotenie stavby a po montáži dverí a okien uskladnenie drobnej techniky vnútri domu,“ odporúča analytik. Vyšší balík chráni aj vedľajšie stavby vo výstavbe vrátane ich stavebných súčastí, ako sú chodníky, ploty a oporné múry.

Keď dostaviate dom, nemusíte uzatvárať novú zmluvu. Poistenie stavby môže plynule prejsť do poistenia rodinného domu a domácnosti. „Do poisťovne vtedy stačí doručiť kolaudačné rozhodnutie a dňom nasledujúcim po jeho právoplatnosti sa poistenie počas stavby mení na poistenie hotového domu,“ približuje Búlik. Poistné podmienky sú pre rozostavané a hotové stavby rovnaké. Rozdiely sú len v limitoch poistného plnenia.

Ako je to pri bytoch

Pri bytovom dome zodpovedá za jeho ochranu a riešenie prípadných škodových udalostí developer. Ak kupujete byt z vlastných úspor, až do momentu odovzdania bytu po skolaudovaní celej stavby sa o poistnú ochranu bytu starať nemusíte. Ak však zakladáte byt vo výstavbe ako ručenie k hypotéke, potrebujete poistenie. Každý úver totiž musí byť krytý poistením minimálne proti živlom.

„Aj pri rozostavanom byte platí, že sa poisťuje na budúcu hodnotu po dokončení. Pri úvere musí byť poistná suma minimálne na úrovni úveru, ktorý si beriete z banky,“ pripomína Búlik. Pri novostavbách sú častým cieľom zlodejov novoosadené okná, dvere, ale aj kuchynské linky.

Preto by ste byt mali mať poistený najneskôr k momentu jeho prevzatia od developera. Prakticky to nie je žiaden problém, keďže kolaudačné rozhodnutie a návrh na vklad do katastra môžete doručiť poisťovni či banke dodatočne.

Keďže pri živelných udalostiach sú poškodených desiatky až stovky, nemá zmysel nečinne čakať na obhliadku. Škodu treba nahlásiť na infolinke poisťovne a následne detailne nafotiť. Pri vyplnení hlásenia o škode treba poisťovni zaslať aj fotodokumentáciu. Po nahlásení udalosti môžete dom či byt upratať do nevyhnutnej miery, počkať na obhliadku a až potom riešiť veľké upratovanie a opravy.

Prevzaté z webu byvanie.pravda.sk

Zdroj: https://byvanie.pravda.sk/dom-a-byt/clanok/485958-mat-dom-ci-byt-bez-poistenia-je-hazard/

 

Autor: Radovan Krčmárik