phone +421 907 141 666
Volajte v po-so: 8-19 hod

BEZPLATNÉ prepojenie na hypotekárneho špecialistu

Prepojenie so špecialistom

Prenajímanie bytu financovaného hypotékou

Vydané 8. 6. 2017

Hypotékami sa u nás platia stále väčšie množstvo bytov. Mnohí majitelia sa pri financovaní spoliehajú práve na banky, čo im pomáha k jednoduchšiemu nadobudnutiu nehnuteľnosti. S tým však môžu súvisieť isté komplikácie, čo platí práve vtedy, keď sa majiteľ snaží byt zaťažený úverom prenajímať.

Výsledkom rekordne lacných hypoték, ktoré banky poskytujú klientom už niekoľko mesiacov vkuse, je rastúci podiel bytov financovaných hypotékou. Medzi žiadateľmi sa nájde dostatok kupujúcich, ktorí chcú zakúpený byt začať prenajímať. Práve s tým sa spájajú pravidlá, ktoré je v záujme dodržiavania podmienok dohodnutých s bankou potrebné rešpektovať.

Dlhodobý prenájom musí schváliť banka

Podľa našej legislatívy môže byť slobodne prenajímaný každý byt v osobnom vlastníctve bez ohľadu na to, či je financovaný vlastnými zdrojmi alebo hypotékou. V istých prípadoch si na takýto krok treba vypýtať súhlas banky, čo platí hlavne pri dlhodobom prenajímaní. Potvrdia to všetci poskytovatelia, podľa ktorých metodiky je klient oboznámený s podmienkou ohlásiť banke každý prenájom, ktorý presahuje hranicu 1 roka.

Prenajímať sa dá aj byt financovaný hypotékou pre mladých

Nejasnosti okolo prenajímania bytov financovaných hypotékou vznikajú hlavne u mladších žiadateľov, ktorí využívajú štátnu hypotéku pre mladých. Otáznik visí nad tým, či je vôbec takýto byt možné prenajať. Poskytovatelia sa však zhodujú, že štátny príspevok pre mladých nie je prekážkou, akurát v prípade dlhodobého prenájmu je to potrebné oznámiť.

Smerodajné sú ustanovenia banky zaznačené v zmluve

Podobne ako pri schvaľovaní žiadosti o hypotéku, aj pri prenajímaní bytu plateného úverom prikladá banka dôraz na individualitu daného prípadu. Vo všeobecnosti však platí, že pokiaľ žiadateľ zvažuje tento krok, mal by to oznámiť tak, ako mu to ukladajú ustanovenia banky. Tie sú zapísané v hypotekárnej zmluve, ktorej obsah presne vysvetľuje, za akých podmienok je prenajímateľ povinný vyžadovať súhlas veriteľa.

Aj keď Slováci patria k národom, kde sa v porovnaní s inými európskymi krajinami býva v prenájmoch podstatne menej, tento podiel každým rokom rastie. Väčšina prenajímaných bytov je financovaná práve hypotékou, takže otázka možnosti ich prenajímania je stále viac aktuálna. Dobrou správou je, že prekážky k tomuto kroky neexistujú, akurát banky si kladú požiadavku byť o využívaní bytu treťou osobou informované.

Prevzaté z webu hypoteka.link

Zdroj: https://www.hypoteka.link/prenajimanie-bytu-financovaneho-hypotekou/

 

Autor: hypoteka.link