phone +421 907 141 666
Volajte v po-so: 8-19 hod

BEZPLATNÉ prepojenie na hypotekárneho špecialistu

Prepojenie so špecialistom

Objem úverov na bývanie aj v máji stúpol, Slováci siahajú na úspory

Vydané 25. 7. 2019

Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) stav úverov na bývanie vzrástol v máji 2019 na 28,6 miliardy eur, čo predstavuje oproti minulému roku vzostup takmer 11 %. Extrémne nízke sadzby slovenských bánk obyvateľom pomáhajú, zároveň však zvyšujú ceny nehnuteľností.

Po roku od zavedenia prísnejších opatrení NBS pri poskytovaní úverov obyvateľom Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) konštatuje, že boli opodstatnené. Ich účinok však nebol doposiaľ taký, ako sa očakávalo. „Správanie kupujúcich a predávajúcich ovplyvňujú viaceré faktory, nielen cena nehnuteľnosti a výška úveru, dopyt klesol len mierne,“ hovorí generálna sekretárka asociácie Zuzana Jakabíková.

Vzrast aj oproti aprílu

Objem úverov na bývanie podľa NBS ku koncu mája tohto roka vzrástol na 28,6 miliardy eur. Medziročne úvery stúpli o 2,7 miliardy eur, medzimesačne objem narástol o 252,1 milióna eur. Z hľadiska podielov jednotlivých bánk na poskytnutých úveroch na bývanie mala najväčší podiel Slovenská sporiteľňa, predstavoval 26,29 %. Za ňou nasledovala VÚB s 21,94-percentným podielom a na treťom mieste je Tatra banka s podielom 14,26 %.

Pod rýchle tempo rastu zadlžovania sa podľa analytičky Poštovej banky Lucie Dovalovej podpisuje ekonomický vývoj na Slovensku. Je to klesajúca nezamestnanosť, rastúce mzdy a nízke úrokové sadzby z úverových produktov, ktoré patria medzi najnižšie v celej Európskej únii. „A v dôsledku snahy využiť priaznivé podmienky na úverovom trhu SR rastie zadlženosť,“ hovorí L. Dovalová.

Prvé bývanie sa kupuje ťažšie

Opatrenia NBS prinútili kupujúcich siahnuť aj na úspory, napriek tomu, že pre mnohých by bolo výhodnejšie zobrať si vyšší úver a nechať si úspory ako rezervu. „Väčší problém majú kupujúci, ktorí nakupujú prvýkrát a prichádzajú na trh bez vlastníctva predošlej nehnuteľnosti. Obavy z prudkého zastavenia trhu sa nepotvrdili, ale počet kupujúcich mierne klesol, vďaka čomu trh nie je pod takým tlakom ako pred rokom," konštatoval analytik NARKS Martin Lazík.

Ceny nehnuteľností na Slovensku stále rastú

Banky sa snažia už pri poskytovaní úveru zohľadniť možné zvýšenie úrokových sadzieb úverov v budúcnosti. „Paradoxne, výhoda veľmi nízkych sadzieb obyvateľstvu pomáha, zároveň však tlačí ceny hore a spôsobuje zadlžovanie. Je pochopiteľné, že mladí ľudia siahajú hneď po úveroch, aby si zabezpečili svoje prvé vlastné bývanie," uviedla Jakabíková s tým, že objem úverov sa v ostatnom období zvyšoval. Dôvodom sú aj rastúce ceny realít, na ktoré sa čerpajú úvery. Dopyt ťahá ceny hore a prevláda záujem využiť lacné úvery na bývanie, ktoré sa dajú kombinovať aj s inými formami pôžičiek. Reálne mzdy sú vyššie a rastie aj minimálna mzda. „Výsledkom je potenciálne stále veľké množstvo kupujúcich, čo využívajú predávajúci pri stanovení ceny pri predaji," upozornila generálna sekretárka.

Konkurencia na Slovensku je väčšia ako v EÚ

K rastu úverov prispieva podľa NBS tiež aktivita finančných sprostredkovateľov, ktorých podiel postupne mierne rastie. Ich pôsobenie prispieva k vysokej miere konkurencie na trhu úverov na bývanie. Konkurencia medzi bankami pri poskytovaní úverov na bývanie je na Slovensku vyššia ako vo väčšine krajín eurozóny. Zároveň pretrváva podľa národnej banky zvýšená miera refinancovania, ktorá je spojená s navyšovaním istiny úveru.

Úvery na bývanie poskytuje 17 bánk. Hypotekárne banky v minulosti postupne rozširovali možnosti financovania bývania aj o spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou a iné úvery na bývanie. Tieto úvery na bývanie v niektorých prípadoch nahrádzajú klasické hypotéky, pričom klasické hypotekárne úvery niektoré banky poskytujú už len minimálne. V rámci stavebného sporenia pôsobia na trhu tri stavebné sporiteľne. Úvery stavebného sporenia ku koncu mája tiež stúpli, dosiahli úroveň 2,4 miliardy eur, pričom toto číslo zahŕňa stavebné úvery a medziúvery. Najväčší podiel mala Prvá stavebná sporiteľňa, predstavoval 82,33 %. Za ňou nasledovali zvyšné spoločnosti podnikajúce na Slovensku, a to Wüstenrot stavebná sporiteľňa a ČSOB stavebná sporiteľňa.

Zmeny od júla

Zmeny môžu nastať od 1. júla tohto roka, kedy začnú platiť nové opatrenia NBS. Podľa nich si bude môcť pokryť úverom 80 až 90 % hodnoty nehnuteľnosti iba 20 % nových žiadateľov o úver.  Opatrenie, ktoré obmedzuje výšku úveru k príjmu, je od uvedeného dátumu nastavené tak, že iba 5 % žiadateľov môže využiť úver vyšší ako 8-násobok platu plus 5 % pri splnení dodatočných podmienok. „Toto opatrenie ovplyvňuje najmä samožiadateľov. Napríklad pri páre môže byť výška úveru dvojnásobná. Je preň teda ľahšie čerpať úver ako pre jednotlivca," uzavrela Zuzana Jakabíková z NARKS.

Prevzaté z webu nehnutelnosti.sk

Zdroj: https://www.nehnutelnosti.sk/magazin-o-byvani/566-objem-uverov-na-byvanie-aj-v-maji-stupol-slovaci-siahaju-na-uspory/

 

Autor: Nehnuteľnosti.sk